Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο «Το περιβαλλοντικό δίκαιο αντιμέτωπο με την περιβαλλοντική κρίση». Δυστυχώς, δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις συμμετεχόντων.

 

Thank you for your interest in the “Law under the challenge of the environmental crisis” e-conference. Unfortunately, the participants' capacity has been reached.